خرید آنلاین فایل ترجمه و تفسير آيات سوره نساء

خرید آنلاین فایل بررسي مساجد ايراني و انواع آنها و بررسي تقدس و تناسخ در معماري مذهبي و تطهير در مسجد

خرید آنلاین فایل تقويم تاريخ اسلام (مروري بر وقايع تاريخي اسلام در تقويم)

خرید آنلاین فایل بررسي ماست و ماست کم چرب و بررسي تكنولوژي توليد ماست كم چرب

خرید آنلاین فایل بررسي انواع عايقکاري رطوبت ساختمان و مزيت و کاربرد و قابليتهاي هريک

خرید آنلاین فایل بررسي هنر مينيمال و مفهومي و سازه هاي نوين و تنديس‌هاي انتزاعي و مروري بر آثار و هنرمندان اين

خرید آنلاین فایل بررسي لوله هاي حرارتي و کاربرد و ساختار و نحوه کارکرد آنها

خرید آنلاین فایل بررسي تنش و تعريف و محاسبه آن

خرید آنلاین فایل بررسي زن و جايگاه او و نگاه قرآن به زن و مروري بر مسئله حجا

خرید آنلاین فایل بررسي هورمونها تنظيم كننده هاي رشد گياهي و بررسي اثرات و نقش آنها

بررسي طرح توسعه و ارتقاء شبكه ارتباطي و امنيت شبکه و بررسي انواع ديواره هاي آتش

بررسي توصيه هاي تبليغي قرآن به پيامبر اسلام (توصيه هاي فردي، خانواده، اجتماعي)

آشنايي ب دستگاه تبريد و اصول آن و بررسي چگونگي کار تبريد و كار دستگاه تهويه مطبوع

بررسي روشهاي رطوبت زني و رطوبت گيري هوا و سيستمهاي تهويه مطبوع و بررسي عيوب و اجزا آنها

بررسي روند رو به رشد صنايع پتروشيمي ايران و توليد الياف مصنوعي و طرح احداث واحدهاي توليدي

بررسي توربوشارژرها و اصول و اجزا و محدوديتهاي آنها

بررسي ورزش تنيس روي ميز و تاريخچه و ابزار و تکنيکهاي آن

معرفي طرح کارافريني توليد به ليمو، و خيارشور و شرايط و توجيه اقتصادي آن

بررسي توسعه روستايي و كارآفريني روستايي در چين

بررسي ورزش تنيس روي ميز(پينگ پنگ) و پيشينه و ابزار و قواعد آن

آشنايي با تهاجم فرهنگي عوامل آن و بررسي راهها و روشهاي مقابله با تهاجم فرهنگي

بررسي تنوع در اکو سيستم هاي زيستي و ارزش و حفاظت از آن

بررسي ورزش تنيس و تاريخچه و مهارتها و قوانين آن و مروري بر تغذيه و پيشگيري از آسيت ها در اين ورز

معرفي طرح توليد صندلي پلاستيکي و زمين و ساختمان و انرژي وتاسيسات مورد نياز و بررسي اقتصادي و محاس

بررسي طرح توليد قطعات با استفاده از ضايعات شيشه در دو لايه